มาทำความรู้จักกับบ่อนคาสิโนปอยเปตเป็นสถานที่ทำเงินอย่างมหาศาลให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกำพูชา

Rate this post

บ่อน คาสิโน ปอยเปต เป็น แหล่งท่องเที่ยว สำหรับ ผู้ที่ ชื่นชอบการเล่นเกม พนัน และการเสี่ยงโชค แต่ นอกจากนี้ บ่อน คาสิโน ปอยเปต ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น บรรยากาศ ที่หรูหราและเป็นธรรมชาติ อาหารอร่อย และเหล้า เสียงดี นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรม ท่องเที่ยว อื่นๆ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ และเยี่ยมชมสถานที่เ ชิงประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ใกล้เคียง
การ เข้าชม บ่อนคาสิโน ปอยเปตไม่ได้ เหมาะสำหรับทุกคน เนื่อง จากมีการเ สี่ยงเงิน ที่สูงอยู่เสมอ และการเล่นเกมพนัน นั้นอาจ ทำให้เกิดการเสี ยเงินได้โดยรวดเร็ว ดังนั้น ควรตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเดินทางไปที่นี่ และให้มีการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อป้องกันการเสียเงินเกินจน
โดยรวมแล้ว ถ้าคุณ ชื่นชอบการ เล่นเกม พนัน และการเสี่ยงโชค และ ต้องการที่ จะเข้าร่วม กิจกรรมอื่นๆ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ และ เยี่ยมชม สถานที่เชิง ประวัติศาสตร์ แนะนำให้คุณมา เยี่ยมชมบ่อน คาสิโนปอยเปต แต่ถ้าคุณไม่ชอบการเสี่ยงโชค

นอกจาก สิ่งที่ได้กล่าว มาแล้ว บ่อน คาสิโน ปอยเปต ยังเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ โดยเป็น สถานที่ ที่เคย เป็น แหล่งรักษา ความมั่งคั่ง ของกษัตริย์และพระราชวังในอดีต นอกจากนี้ บ่อนคาสิโนปอยเปตยังมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ ที่น่าสนใจอยู่มากมาย เช่น หินอ่อนและสัณฐาน ที่เป็นเครื่องปร ะดับและไข่มุกที่ใช้ในพิธีเฉลิมพระเกียรติของพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งเป็นของที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีค่าทางประวัติศาสตร์มาก
นอกจากนี้ บ่อน คาสิโนปอ ยเปต ยังเ ป็นสถานที่ที่มี การจัดกิ จกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่นี่มีการแสดงความสามารถทางศิลปะและการแสดงมิวสิค และมีการ จัดกิจกรรม สัมมนา และประชุมของผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ทำให้บ่อน คาสิโนปอยเปต เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่ น่าสนใจ และน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม การเข้าชม บ่อนคาสิโนปอยเปต ยังต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ของสถาน ที่อย่างเคร่งครัด

ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น บ้านชาวเขา ที่นี่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิ ถีชีวิตของชาวเขาแ ละสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม และสามารถขึ้นเขาด้วยชีวิตชาวเขาได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีทั้งสิ้น 2 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ คือ น้ำตกผาเหลือง และหมู่บ้านป่าปรายที่ตั้งอยู่ภายในป่าที่สวยงาม

การเดิน ทางมายังปอยเปต สะดวกและง่ าย สามารถเดินทางโด ยสารบิน รถบัส หรือรถยนต์ได้ และที่พักที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายรู ปแบบ ตั้งแต่โรงแรม หรูไปจนถึงโฮสเทล สำหรับนั กเดินทาง ที่ชอบหาปร ะสบกา รณ์ใหม่ๆ

ปอยเปต ส่วนใหญ่ เป็นนักพนักงาน และพนักงานบริการ ในสถานที่พัก อาศัยและ บ่อนคาสิโน นอกจากนี้ยังมีนักท่อ งเที่ยว และนักเดินทาง ที่มาเยี่ยม ชมสถาน ที่นี้ด้วย แต่ล่าสุด โดยเฉพาะเมื่อมีการปิดประตูเป็นเวลาสั้นๆ เนื่อง จากการระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโ รนา 2019 (COVID-19) ส่งผล ให้การท่องเที่ยว ลดลง อย่างมาก
ทั้งนี้ มีการส่งเสริม การท่องเที่ยวภาย ในประเทศเพื่อเปิดประตูให้ กับผู้มา เยือนใหม่ที่ต้อ งการเยี่ยมชมประเทศไทย และ ปอยเปต เป็นหนึ่ง ใน สถานที่ ท่ องเที่ยว ที่ได้รับ ความสนใจ อย่างม าก ในปัจจุบัน ด้วยการ เปิดให้บริการ ของสถานที่ท่องเที่ ยวนั้น จึงเป็นไป ได้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น ของ นักท่อง เที่ยวและ คน ที่มาเข้าชมประเทศกำพูชาอีกในอนาคตใกล้ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ สถาน การณ์ โรคติดเชื้อ COVID-19 ปรากฎอาการดีขึ้น และมีการ เปิดเผยการ เปิดให้บริการ ท่องเที่ยว อย่างเป็น ทางก ารจาก ทางรัฐบาล ในภูมิภาค ใกล้เคียง กัน ทั่วโลก

บ่อนต่างๆที่ตั้งอยุ่ในปอยเปตมีบ่อนคาสิโนมากมายอีกทั้งปอยเปตยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจ

ปอยเปต เป็นศูนย์ กลางการ พนันในภูมิภาค เอเชีย และมี บ่อนคาสิโน ชื่อดัง อย่างมาก ซึ่งประกอบไปด้วย:
เว็บพนันออนไลน์

1.ปอยเปต (Poipet Casino) – เป็น บ่อน คาสิโน ที่ใหญ่ที่สุด ในปอยเปต มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเช่น โรงแรมหรู หรา ร้านอา หารที่หลา กหลาย และห้อ งพนัน ที่หลากหล าย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2.คาสิโนคอนคอร์ด (Concorde Casino) – เป็นบ่อนคาสิโนที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปอยเปต มีห้องพนันหลายห้อง และมี โปรแกรม ส่งเสริมการ เล่นพนันต่างๆ ที่น่าสนใจ
3.บ่อนพนันโป่งเปือย (Poipet Resort Casino) – เป็น บ่อนคาสิโนที่มีห้อง พนันหลายห้อง มีโรงแรม ให้บริการ และอาหารจานดังที่ พร้อมใ ห้บริการทั้งวัน
4.บ่อนพนันทางอินเตอร์เน็ต (Online Casinos) – นอก จากบ่อนคาสิโนที่มีการเดิมพันแบบดั้งเดิมในที่จริง ยังมีบ่อนคาสิโนออนไลน์ ที่มีการ เดิมพัน ผ่านเว็บไซต์เพื่อ ความ สะดวกของผู้เล่นด้วย
นอกจากนี้ ยังมี บ่อนคาสิโนอื่นๆ ที่เปิด ให้บริการ ในปอยเปต อีกหลาย แห่งเช่น

5.คาสิโนรอยัล (Royal Casino)

6คาสิโนสตาร์คลับ (Star Vegas Casino) เป็นต้น

นอกจากบ่อนคาสิโนที่ กล่าวมาแล้ว ยังมีสถาน ที่ในปอยเปตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น

 1. สนามแข่งม้าอาชีพปอยเปต (Poipet Racecourse) – เป็นสนามแข่ งม้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอ เชีย มีการแข่งขันทุกวันเว้นแต่วัน พักรับประทานอาหารของม้า
 2. บ่อนพนันกีฬาออนไลน์ (Sports Betting) – นอกจากบ่อนคาสิโนแล้ว ยังมีบริการเดิมพันกี ฬาออนไลน์ที่เปิดให้บริการ อาทิเช่นการเดิมพันบอล แบสบอล และกีฬาอื่นๆ อีกมากมาย
 3. บ่อนพนันเกมออนไลน์ (Online Gaming) – เป็นสถานที่ที่เปิดให้บริการเดิมพันเกมออ นไลน์ อาทิเช่น บาคาร่าออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และเกมคาสิโนอื่นๆ
 4. บ่อนพนันแบบอื่นๆ – ยังมีบ่อนพนันอื่นๆ ที่เปิดให้บริก ารอีกหลายแห่ง เช่น บ่อนพนันที่ให้บริ การสล็อต หรือเกมเดิมพันอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เข้าชม

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปปอยเปตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเดิมพัน ควรตรวจสอบกฎระเบียบและข้อจำกัดก่อนที่จะเข้าเล่นเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการเดิมพัน และระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ด้วย

ความ สนุกสนานและ ความตื่นเต้นที่มีในกิจกรรมการเดิมพั นอยากให้ผู้เ ข้าชมที่สนใจเดินทางไป ปอยเปตให้คำนึงถึงความสำคัญของการ เลือกสถานที่เล่ นที่เป็นมิตรกับผู้เล่นและมี ความปลอดภัยในการเดิมพันด้วย

นอกจากนี้ อยากแนะนำให้ผู้เข้าชมที่จะเดินทางไป ปอยเปตต้อง ระวังความเสี่ยงจากการเดินทางเช่นอากาศร้อน และควรเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะเล่นการพนัน เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม และเตรียมตัว เพื่อสู้กับความร้อนและความอบอุ่นของประเทศเพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเ หตุที่ไม่คาด คิดขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมการเดิมพัน

สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจ

 1. วัดเจ้าท่า: วัดสวย งามตั้งอยู่บนเนิน เขาใกล้กั บแม่น้ำ โขง มีวิวที่สวยงา มแล ะเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจ
 2. ถนนคนเดินเ มืองเก่า: ถนนที่ มีความเป็นศิ ลปะและวัฒน ธรรมแบบเจ้าของบ้านเป็นอ ย่างมาก มีร้านค้าสินค้าที่หลากหลายและอาหารอร่อยมากมาย
 3. พระธาตุดอยฮึงแ ม่พิทยา: อยู่บนย อดเข าสูงสุดในประเทศไทย มีวิว ที่สวยงา ม และเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจมาก
 4. วัดป่าสุทธาราม: วัดสวยงามที่ตั้งอยู่ในเขตป่าธรรมชาติและเป็นที่รู้จักกันดีในการท่ องเที่ยวทางพิมพ์และโฆษณา
 5. แม่น้ำโขง: แม่น้ำที่ยาวที่ สุดในทวี ปเอเชีย มีกิจกรรมท่ องเที่ยวน่าสนใจ มากมาย เช่น ล่องเรือ, จักรยานน้ำ, ตกปลา และชมวิวธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำ
 6. น้ำตกผาหมี: น้ำตกที่สวย งามและตั้ง อยู่ในพื้นที่ป่ าธรรมชาติ มีเส้นทางเดินป่าและอุท ยานธรรมชา ติสำหรับการเดินป่า
 7. พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเมืองปอย
 1. หมู่บ้านแม่อุ้ม: หมู่บ้านชุ มชนเมืองห ลวงของช าวเขาที่มี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยและวิถีการแต่งกายเป็น เอกลักษณ์ ของชาวเขา
 2. สวนสัตว์เปี่ยมชอบ: สวนสัตว์ที่มี ความหลากห ลายของสัต ว์ที่น่าสนใจ และยังมี กิจกรรมสำหรั บเด็กๆ เช่น ขี่ม้าและเล่นน้ำ
 3. ตลาดนัดกลางคืนเมืองปอยเปต: ตลาดนัดที่เปิดในช่วงเย็นถึงกลางคืน มีร้านค้าและอาหารที่หลากหลาย และยังมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชอบสังสรรค์
 4. บ้านพักอยู่ข้างแม่น้ำโขง: หลายๆ โร งแรมและรีสอร์ ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีวิวที่สวยงามและเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจ
 5. ตลาดสดปอยเปต: ตลาดสดที่เปิดในตอนเช้า มีผลิตภั ณฑ์ท้องถิ่ นและอ าหารที่ สดใหม่ น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบซื้อของที่มีคุณภาพ
 6. พิพิธภัณฑ์พระราชศาสตร์ปอยเปต: พิพิธภัณ ฑ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มีแสดงของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปร ะวัติศาสตร์แล
 1. วัดหลวงปู่จันทร์: วัดที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นวั ดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีสถาปัตยกรรมและ ศิลปวัตถุที่น่าสนใจ
 2. ศาลเจ้าพ่ อทองเมืองป อยเปต: ศาล ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษ ฐานเจ้าพ่อทอง ของชาวเมือง ปอยเปต มีบรรยากา ศที่เป็ นศิล ปะและวัฒนธรรมไทย
 3. ถ้ำหลวงปู่เจ้าสำราญ: ถ้ำที่มีลักษณะทางธร รมชาติที่น่าสนใจ มีเส้นทาง เดินชมแ ละสามารถ เห็นภาพวิวที่สวยงามของทิวเขาและป่าไม้
 4. แม่ฮ่องสอน: เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ปอยเปตและมีสถ านที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกปางหมู่, สังข์ทองและวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 5. ทางขึ้นดอยติ๊งแก้ว: เป็นทางเดินที่น่าสนใจบนดอยติ๊งแก้ว มีวิวที่สวยงามและสามารถ เห็นทั้งเมือง ปอยเปตและลักษณะธรรมชาติของพื้นที่นี้
 6. สวนสาธารณะปอยเปต: สวนสาธารณะ ที่มีพื้นที่กว้างขวางและสวยงาม มีสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ, สนามกอล์ฟ, และสถานที่ออกกำลังกาย
 7. ทะเลสาบภูม

เที่ยวปอยเปตอย่างปลอดภัยมีหลายอย่างที่ควรคำนึงถึง ให้นักพนันและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เช่

1.เลือก ที่พักที่มี ความปลอดภัย: การเลือก ที่พักที่มี ระบบรักษา ความปล อดภัยที่ดี มีบริการ เฝ้ารักษาที่เข้มงวด และ มีการตรวจสอบ และรักษาความ สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรม

2.ระมัดระวังการเดินทาง: การใช้บริการ พาหะจ ากผู้ให้บริการ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น บริการ แท็กซี่ที่มีสายตาประสานงานกับ โรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัย ในการเดินทางไปคาสิโนออนไลน

3.ระมัดระวังการเดินทางในพื้นที่: การรู้จักพื้นที่ ใน การเดินทาง เช่น ทราบเส้นทาง ที่เหมาะสมและ ปลอดภัยในการเดินทาง การเดินทางใน ช่วงเวลา ที่เหมาะส ม เป็นเรื่ อง สำคัญในการลดความ เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุหรือการโ จรกรรม

4.ไม่เดินทางเดี่ยว: การเดินทางเ ป็นคู่หรือกลุ่ม จะช่วยลดความ เสี่ยงต่อการ เกิดอุบั ติเหตุหรือการโจรกรรม นอกจากนี้การเดินทางเป็นกลุ่มยังช่วย ให้สามารถแบ่งปัน ความประทับใจ และประสบการณ์ท่องเที่ยวได้

5.ระมัดระวังการ สัมผัสสิ่งของ: การเก็บ ของ ของต่างๆ ที่มีค่าของตัวเอง ไว้ในที่ ปลอดภัย และรักษา ตลอดเวลา ไม่ควรเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัว ให้กับคน แปล กหน้า และควรปฏิบัติ ตามแนว ทางป้องกัน การเลือกขโมย อย่างเช่น ใช้กระเป๋าเองในการเก็บเงิน หรือค่าใช้ จ่ายต่างๆ และไม่ควรใช้กระ เป๋าหรือกระเป๋าเงินเก็บเงินอยู่ในกระเป๋าหลัง

6.ปฏิบัติตามกฎหมาย: การปฏิบัติต ามกฎหมาย ของประเทศที่เที่ยว เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรื อใช้สารเสพติดในสถานที่สาธารณะ ไม่นำสิ่งของที่ถูกห้ามเข้าประเทศเดิน ทาง และไม่สร้างความรำคาญให้กับชุมชนท้องถิ่น

7.รักษาสถานที่ประวัติศาสตร์: ปอยเปตเป็นเมืองที่มี ประวัติศาสตร์สำคัญ ควรรักษาสถานที่ ประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมให้ดี ไม่ควรทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถา นที่ประวัติศาสตร์

8.รักษาความปลอดภัย: การเดินทาง ในปอยเปต ควรปฏิบัติตาม กฎหมาย และมีความ ระมัดระวัง ในการเดินทาง เช่น ไม่ควรเดินทาง ในที่ที่ไม่ คุ้นเคยหรือ ไม่มีความ ปลอดภัย และไม่ควรเดินทางเดี่ยว ในเวลา กลางคืน

อาหารที่นิยมของคนกำพุชาประกอบไปด้วย

 1. ส้มตำ (Som Tum) – อาหารส้มตำของกำพุชามีลักษณะคล้ายกับส้มตำของประเทศไทย โดยใช้ผักสดและผลไม้ในการทำ และใส่น้ำปลาและน้ำตาลลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติ
 2. แกงส้ม (Sour soup) – อาหารแกงส้มของกำพุชามีลักษณะคล้ายกับแกงส้มของประเทศไทย โดยใช้เนื้อสัตว์หรือปลาทะเลรวมกับผักในการทำแกง และใส่มะขามหวานหรือมะขามเปียกเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวหวาน
 3. อ่อม (Amok) – อาหารอ่อมของกำพุชาเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่น ๆ ที่มีรสชาติหวานๆ เปรี้ยวๆ โดยใช้เครื่องเทศและกะทิในการทำ
 1. บาบูน (Bai Sach Chrouk) – อาหารเช้าของกำพุชาที่ประกอบไปด้วยเนื้อหมูที่หมักและย่างจนสุกและกรอบ ๆ และเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและไข่ดาว
 2. ปลาប្រហុក (Prahok) – อาหารประจำชาติของกำพุชา ที่ทำจากปลา แห้งที่หมักในเกลือและเก็บไว้ในช่วงฤดูฝน โดยทำให้มีกลิ่นและรสชาติเปรี้ยวเค็ม ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหลายชนิด
 3. สูตรម្ហូបក្រហម (Khmer curry) – อาหารแกงของกำพุชา ที่ใช้เครื่องเท ศและหอม หวานในการทำ และมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อสัตว์หรือปลาที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และ ผักสด
 4. ขนมชั้น (Num Pang) – ขนมปังที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวาน ๆ ปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นอาหารขนมชนิดหนึ่งของกำพุชา
 5. ขนมครก (Num Krok) – ขนมหวานของกำพุชาที่ทำจากแป้งข้าวสาลีและกะทิ และใส่ไข่ไก่ หอมหวาน และมีเนื้อสัตว์หรือกุ้งรวมไปด้วย
 1. ส้มตำ (Som Tum) – เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันในภูมิภาคอินโดจีน แต่ก็ได้รับความนิยมจากคนกำพุชาอย่างมาก มีวัตถุดิบหลักคือแตงกวาสด มะละกอ หรือมะขามหวาน ซึ่งจะผสมกับพริก กะปิ น้ำตาล มะนาว และกุ้งแห้ง เป็นต้น
 2. ลาบ (Laab) – เป็นอาหารสัตว์ป่าที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคอินโดจีน แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในกำพุชา ส่วนผสมหลักคือเนื้อสัตว์ป่า (เช่นเนื้อวัว หมู ไก่ และปลา) ผักชี พริก ขนาดเล็ก น้ำปลา และน้ำมะนาว
 3. ข้าวเหนียวมะม่วง (Khao Niew Mamuang) – อาหารหวานของกำพุชาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ประกอบด้วยข้าวเหนียว และมะม่วงสุก ๆ ที่ตัดเป็นชิ้น ๆ และราดด้วยน้ำหวานหรือน้ำกะทิ
 4. ข้าวต้ม (Bai Cha) – อาหารของกำพุชาที่นิยมเป็นอาหารเช้า ประกอบ ไปด้วยข้าวสวยที่ต้มกับน้ำ และเสิร์ฟพร้อมกับอาหารอื่น ๆ เช่น ไข่ดาว และปลาทู
 5. โอ๊ตเต้ย (O’treiy) – เป็นเครื่องดื่มของกำพุชาที่ทำจากขนมชั้นและน้ำตาลกลาง ๆ โดยเติมน้ำเปล่า หรือน้ำแข็งเข้าไปในตัว
 1. ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก (Kuay Teow Nam Tok) – เป็นอาหารก๋วยเ ตี๋ยวที่ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวหมอนทองผัดแล้วรวมกับเนื้อหมูที่แช่ต้มในน้ำพริกหนา ๆ และน้ำตก และใส่ผักสดเพื่อเพิ่ มความสดชื่นและหอม
 2. กะทิสด (Gati Sod) – เป็นเครื่องดื่มที่ ทำจากน้ำกะทิสดที่ ไม่ผสมกับน้ำตาล ส่วนผสมที่ใช้คือ น้ำกะทิสด น้ำตาลทราย และเกลือ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหว านอมเปรี้ยว ถูกต้องและอร่อย
 3. ไก่ย่าง (Kai Yang) – เป็นเมนูอาหา รประจำกำแ พงเพชร ทำจากไก่ที่หมักในน้ำจิ้มที่ปรุงด้วยพริกแกงแดง และผักชี ใช้เครื่องปรุงรสอย่างสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น ขมิ้น ข่า ใบมะกรูด และตะไคร้ เมื่อปิ้งเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสำหรับจิ้มไก่
 4. ปลาหมึกย่าง (Pla Muek Yang) – เป็นเมนูที่ทำจากปลาหมึกที่ผ่าน การผังสองสาย ตัวแ รกคือหมักด้วยเกลือ และตัวที่สองคือแช่ในน้ำจิ้มที่ปรุงด้วยพริกแกงแดง และผักชี หลังจาก นั้นนำไปย่างจนสุกแ ละมีกลิ่นหอม โดยมักจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสำหรับจิ้มปลาหมึก
 1. ปลาช่อนทอด กระเทียม (Pla Chon Tod Krathiem) – เป็นเมนูที่ทำจ ากปลาช่อน ที่ผ่านการ ทอดใน น้ำมันร้อนแล้วคั่วกระเทียมเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอม อาจจะเสิร์ฟพร้อมกับ น้ำจิ้มหวานเปรี้ยวหรือซอสพริกเผา
 2. ข้าวต้มปลา (Khao Tom Pla) – เป็นเมนูอ าหารแบบข้าวต้ มที่ใส่ปล าสดลงไปด้วย โดยจะมีรสชาติหวานเค็มอมเปรี้ยวจากปลา และมีผักสดและเครื่อง ปรุงรสเล็กน้อย เป็นอาหารที่โด่งดั งของคนไทยในแต่ละภูมิภาค
 3. ผัดไทย (Pad Thai) – เป็นเมนูที่เป็นที่รู้จักและโ ด่งดังของไ ทยทั่วโล ก ทำจากเส้นห มี่ขนาด ใหญ่ผัดกับไข่ ถั่วลิสง กุ้ง หอยนางรม และน้ำปลา และใส่ผักสด แต่ล ะสูตรอาจจะใช้ส่วนผสมที่ต่างกันไปในบางส่วน
 4. ส้มตำ (Som Tam) – เป็นอาหารพื้นเมืองข องอีสาน ทำจากส้มตำไทยที่ปรุง ด้วยกุ้งแห้ง ปลาดุกฟู มะขามหวาน ผักสด และเกลือหรือน้ำปลา เป็นเมนูที่มีร สชาติเปรี้ยว หวาน และเค็ม อาจจะร้อนตัวได้เพราะมีพริกป่นอยู่ด้วย
 5. หมูปิ้ง (Moo Ping) – เป็นเมนูอาหา รแนวสุขภาพที่ ไม่ใช้น้ำมัน ทำจากหมู ที่หมัก

ขนมของคนกำพูชามีหลายแบบ แต่ละแบบมีรสชาติและวัตถุดิบที่แตกต่างกันไป

 1. ขนมข้าวเหนียว: เป็นขนม ที่ทำจากข้าวเ หนียวและ นำไปคลุกหน้ าด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น ไข่หวาน น้ำตาล หรือเผือก เป็นขนมที่หวานหอม มีสีสันสดใส และเป็นที่ นิยมของคนกำพูชาในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน วันหยุดปีใหม่ เป็นต้น
 2. ขนมตาล: เป็นขนมที่ทำจากน้ำตาล แป้งข้าวโพด และไข่ มีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ สีน้ำตาลอ่อน มีรสหวานกลมกล่อม เป็นที่นิยม ของคนกำพูชาในงานวันเข้าพรรษา วันเทศกาลไหว้พระจันท ร์ เป็นต้น
 3. ขนมปังเย็น: เป็นขนมปั งแบบ สูตรโบราณ ทำจากแป้งสาลี น้ำตาล และเนย มีลักษณะเป็นรูปกลม ฝุ่นด้านนอก ฉ่ำน้ำด้านใน มีรสชาติหวาน กลมกล่อม และมีกลิ่นหอมของเนย ใช้เป็นขนมเล่น หรือข นมว่างๆ ในช่วงเย็น
 4. ขนมทองหยิบ: เป็นขนมที่ทำจากแป้งข้ าวโพด และ ไข่ มี รูปทร งเป็นลูกบอลเล็ก ๆ สีทองแดง มีชั้นฝุ่นขาวบางๆ ภายนอก รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีค
 1. ขนมชั้น: เป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าว แ ละน้ำตาล มีลักษณะเป็นชั้นๆ สอดไส้ด้วยเ นยสด หรือไข่ขาว มีสีสันสดใส มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าว ใช้เป็ นขนมวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ
 2. ขนมเบื้องญวน: เ ป็นขนมที่ทำ จากแป้งข้ าวสาลี น้ำตา ล และเกลือ มีลักษณะเป็นแพนเค้กเล็ก ๆ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม และถูกอบในเตาอบ มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยว และ มีกลิ่น หอมของ แป้ง ใช้เป็นขนมวันเทศกาลหรือขนมเล่น
 3. ขนมเบื้องทุ่ง: เป็นข นมที่ทำจากแป้ งข้าว และน้ำตาล มีลักษณะเป็นเกลียวเล็ก ๆ ถูกอบในเตาอบ มีสีสันสดใส มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมของ แป้ง ใช้เ ป็นขนม วันสำคัญ หรือขนมเล่น

ผลไม้ของกำพูชา

กำพูชาเป็นประเทศที่มีผลไม้หลากหลายชนิด โดยบางชนิดอาจจะเป็นพืชหลักที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกขึ้นเพื่อค้าหรือบริโภคเอง ส่วนอื่นๆ อาจจะเป็นผลไม้ที่มีอยู่โดยธรรมชาติในพื้นที่ ดังนี้

 1. มะม่วง – มะม่วงเป็นผลไม้หลักของกำพูชา มีหลายสายพันธุ์ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงน้ำปลา และมะม่วงกวางทอง เป็นต้น
 2. ทุเรียน – ทุเรียนเป็นผลไม้ที่สำคัญในภาคใต้ของกำพูชา มีคุณภาพและรสชาติที่ดี ส่วนใหญ่ปลูกในจังหวัดภูเขาทองและปราจีนบุรี
 3. ส้ม – ส้มเป็นผลไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศกำพูชา มีหลายสายพันธุ์ เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน และส้มสายน้ำผึ้ง เป็นต้น
 4. มังคุด – มังคุดเป็นผลไม้ที่มีความนิยมในกลุ่มชาวจีนในกำพูชา มีลักษณะเป็นลูกสีน้ำตาลเข้มๆ มีเนื้ออมเปรี้ยวหวาน หอมมาก
 5. แตงโม – แตงโมเป็นผลไม้ที่ปลูกและบริโภคได้ในกำพูชา มีลักษณะเป็นลูกกลมๆ มีเนื้อเย็นชื่นใจ และหวานอ่อน
 6. สับปะรด – สับปะรด
 1. กล้วย – กล้วยเป็นผลไม้ที่พบได้มากในประเทศกำพูชา มีหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า และกล้วยไข่ เป็นต้น
 2. มะขาม – มะขามเป็นผลไม้ที่มีเนื้อเปรี้ยวหวาน สามารถกินได้สดหรือแห้ง มีสายพันธุ์หลากหลาย เช่น มะขามเปียก มะขามหวาน และมะขามป้อม
 3. ขนุน – ขนุนเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานเปรี้ยว มีเนื้อนุ่ม และมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ในพื้นที่กลางและตะวันออกของกำพูชา
 4. สละ – สละเป็นผลไม้ที่มีความหวานอมเปรี้ยว มีเนื้อนุ่ม และมีรสชาติที่หอม สามารถปลูกได้ในพื้นที่ตะวันตกและตะวันออกของกำพูชา

นอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่นๆ เช่น มะพร้าว ชมพู่ ลำไย ก้อนชั้น ฯลฯ ซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในกำพูชาด้วยบริการตลอด 24 ชม.
หน้าหลักสมัคร
โปรโมชั่นติดต่อเรา